Türkiye Cumhuriyeti

Tel Aviv Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Konsolosluk Şubemizce Yapılan İşlemler, 05.01.2011

KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ:

İsrail ile ülkemiz arasında konsolosluk hizmetleri hususunda herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır. İşlemler uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürütülmektedir.
Türkiye ile İsrail arasındaki konsolosluk ilişkilerinin hukuki bir çerçeveye oturtulması amacıyla iki ülke arasında konsolosluk görüşmeleri yürütülmektedir.

ADLİ YARDIMLAŞMA:

İsrail ile Türkiye arasında adli konularda yapılmış ikili bir anlaşma bulunmamaktadır. Bu alanda ortaya çıkan sorunlar her iki ülkenin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin hükümleri çerçevesinde ve karşılıklı yardımlaşma şeklinde gerçekleşmektedir. Adli sorunlardan kaynaklanan tebligat ve istinabe evrakı teatisi diplomatik kanaldan gerçekleştirilmektedir.


SOSYAL GÜVENLİK:

Türkiye ile İsrail arasında 2000 yılında paraf edilen Sosyal Güvenlik Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Paraf edilen anlaşmanın emeklilik konularını da kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunun ayrıca görüşülmesi hususunda bir anlayış mevcuttur.

İsrail’de çalışan işçilerimizin hakları, yabancı işçilere ilişkin hususları düzenleyen yasalar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu yasaya göre yabancı işçiler, milli sigorta kurumu tarafından işkazası, iflas ve annelik sigortası kapsamında bulunmaktadırlar.


KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ

PASAPORT İŞLEMLERİ

-31.12.2010 tarihinden itibaren eski tip pasaportların geçerlilik süreleri uzatılamamaktadır.

PASAPORT YENİLEME İŞLEMLERİ

-Şahsi müracaat yapılması gerekmektedir

Talep Edilen Belgeler:

-5 x 5 ebadında, arka fonu beyaz, düz bakılmış (Biometrik) 1 adet fotoğraf
- Mevcut pasaport
-Nüfus cüzdanı

 

EVLENME

Yabancı vatandaşlığı bulunmayan T.C vatandaşlarının evlenme işlemleri yapılmaktadır. Taraflardan birinin yabancı vatandaşlığı bulunması halinde evlenmenin mahalli makamlarda yapılması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

-Pasaport ve fotokopisi
-Nüfus cüzdanı ve fotokopisi
-Evlenme ehliyet belgesi
-Sağlık belgesi
-Boşanma varsa, kesinleşmiş mahkeme kararı
-Boşanmış bayanlarda iddet müddeti dolmamış ise evlenme için mahkeme kararı
-3er adet fotoğraf
-Nüfus kayıt sureti

DOĞUM BİLDİRİMİ

-Evlilik içi doğumda anne ve baba Türk vatandaşı ise, velilerden herhangibiri bildirim işlemini yaptırabilir. Velilerden birisi yabancı ise anne ve babanın birlikte müracaatı gerekmektedir.

-Evlilik dışı doğan çocukların  bildirimde,  tanıma senedi veya mahkeme kararı gereklidir. Bildirim sırasında anne ve babanım birlikte müracaatı gereklidir.

Gerekli Belgeler:

Noter tercümeli doğum belgesi ve 1 adet fotokopisi

ÖLÜM BİLDİRİMİ

-Noter tercümeli ölüm belgesi ve fotokopisi
-Vefat edenin nüfus cüzdanı ve pasaportu
-Nüfus cüzdanı ve pasaport kayıp ise beyanat

 EVLİLİK BİLDİRİMİ

-Noter tercümeli evlilik belgesi ve fotokopisi
-Eşlere ait  kimlik fotokopileri


ASKERLİK

GEMİ ADAMI ASKERLİK ERTELEME

-Şahsi müracaat gereklidir
-Posta yolu ile müracaat kabul edilmemektedir
-5 adet fotoğraf
-Pasaport
-Nüfus cüzdanı
-Yerli ve varsa yabancı gemi adamı cüzdanı
-Kaptan beyanı
-İş sözleşmesi
-Yabancı ülkeden alınmış çalışma izni ( endorsement )
-Gemi mürettebatı listesi
-Donatan ve geminin kayıt evrakları
-Tüm evraklardan 2 şer adet fotokopi.

ÇİFTE VATANDAŞ ASKERLİK ERTELEME

-5 adet fotoğraf,
-çalışma belgesi
-2 adet pasaport ve 4 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
-İsrail İçişleri Bakanlığından alınmış noterden tercümeli tasdikli İsrail vatandaşlık belgesi
-varsa isim değişikliği belgesi ve bunların 3 er adet fotokopisi.

İŞÇİ ASKERLİK ERTELEME

-Çalışma ve ikamet vizesi
-5 adet fotoğraf
-Işveren tarafından düzenlenmiş “çalışma belgesi”
-Pasaportun yazılı sayfalarının ve vizenin bulunduğu sayfaların  fotokopisi ( 2 adet)
-Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

ÇİFTE VATANDAŞ ASKERLİK MUAFİYET

-5 adet fotoğraf,
-T.C. pasaportu fotokopisi ( 2 adet)
-İsrail pasaportu fotokopisi (2 adet)
-Nüfus cüzdanı forokopisi
-İsrail İçişleri Bakanlığından alınmış İsrail vatandaşlık ve varsa isim değişikliği belgeleri, 1 adet fotokopi (Noter tasdikli tercüme)
-18 yaşından önce İsraile göç veya oturum amacıyla geldiklerini gösteren belge, 1 adet fotokopi (Noter tasdikli tercüme)
-Askeri makamlardan alınmış mecburi hizmet belgesi, 1 adet fotokopi (Noter tasdiklitercüme)

DÖVİZLE ASKERLİK

-Yurtdışında çalışma ve oturma vizesi hamili olarak toplam 1095 gün çalışmış olan vatandaşlarımız ve çifte vatandaşlarımız yararlanabilir.
-Şahsi müracaat gereklidir
-İşverenden çalışma belgesi
-8 adet fotoğraf
-Pasaportun yazılı sayfalarının (çalışma vizesinin bulunduğu sayfa dahil)2 adet fotokopisi
-Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
-Son yoklama formu
-Merkez bankasına para yatırıldığına dair dekont